کت شلوار دامادی: از ۴ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون!

اما چـه با کت و چـه بی کت ، کمربند ازآن اکسسوری هایي اسـت کـه بـه شیک پوشی شـما کمک میکند. شاید این تئوری برای آن زمان کـه عروسی ها از ظهر با عقد شروع می شد و بعد بـه عصر و شب ختم می شد مناسب بود، اما امروزه کـه اکثرا عروسی ها نهایت ۵-۶ ساعت اسـت. بارها اقوام به پدر و مادرم گفته بودند که چرا دخترت اینطور ازدواج کرد و بخاطر سادگی مراسم ما را سرزنش می کردند اما خداروشکر در طول این 4 سال خوشبخت بودیم و مشکلی با اینکه ساده شروع کردیم نداریم و هرگز هم پشیمان نشدیم. آنها مخالفت کردند و گفتند نه غذای ساده تر بدهید.

شما کباب بدهید جوان های دیگر هم از روی چشم و هم چشمی چنین کاری می کنند. بعضی ها می گفتند حتما خواستگار نداشته که به چنین ازدواجی رضایت داده و انقدر سریع قبول کرده یا می گفتند حتما نقصی داشته! کاش یاد بگیریم هر کس ساده ازدواج کرد حتما چنین دلایلی ندارد. بعضی ها می گفتند حتما خواستگار نداشته! معمولا نزدیک عروسی که می شود خانواده ها شروع می کنند به بحث و جدل که مراسم چنین باشد و چنان باشد اما برای ما برعکس بود! معمولا در خانواده پدری ما مهریه دخترها به تعداد سال تولدشان است. تو چه می دانی مهریه چیست! مثلا حسام به پدر و مادرم گفت می خواهم برای شام عروسی کباب بدهم. هر کسی چیزی می گفت و نظری داشت. این را بدانیم که قرار نیست هر چیزی که فانتزی های ذهنی ما است همسرمان برایش به دردسر بیافتد.

البته آن 14 سکه را بعد از عقد بخشیدم! نظرمان را که به خانواده آقا حسام منتقل کردیم.پدر همسرم گفتند 14 سکه هم به عنوان هدیه به صلوات ها اضافه کنید. یکی می گفت 1379 سکه باشد. وضعیت مالی پدر هایمان تقریبا خوب بود اما چون همسرم دلش می خواست مستقل باشیم و هزینه مراسم ها را خودمان بدهیم. در انتخاب کت شلوار دامادی شیک، جنس و کیفیت را فدای ظاهر و تزیینات و قیمت نکنید. در زمان مجردی روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله خوانده بودم که فرمودند هر کس به خواستگاری شما آمد و ملاک های دینداری را داشت او را رد نکنید. از کت های پنج یا شش دکمه استفاده نکنید زیرا این کت ها شما را بسیار درشت نشان می دهند. همین که عقدم ساده و در جوار امام رضا برگزار شود برکتش در زندگی ام خواهد آمد و واقعا هم داریم این برکات را می بینیم.

من هم گفتم من دوست دارم 124هزار صلوات باشد. این را که گفتم برای چند لحظه سکوت شد و بعد کنایه ها شروع شد. کت و شلوار آقا داماد هم باید جلوه خاص خودش را داشته باشد. پس از رفتن خانواده آقا حسام حرف از مهریه شد و اینکه قرار است چقدر باشد. من به این نتیجه رسیده بودم که مهریه بالا هیچ ضمانتی برای خوشبختی نیست و تجملات مراسماتم عیاری برای سنجشِ آرامش و سفیدبختی من نیست. مهریه بالا هیچ ضمانتی برای خوشبختی نیست! 124 هزار صلوات مهریه ام بود! ولی خداروشکر پدرم برای من احترام زیادی قائل بود و قبول کرد که 124 هزار صلوات باشد. پدرم از من پرسید نظر خودت چیست؟ چون شرایط مالی همسرم این اجازه را نمی داد که هم قسط وام ازدواج را بدهد و هم هزینه زندگی و هم خرید وسایل، وسایلی را که حسام باید تهیه می کرد بعد از عروسی خریدیم.