مطمئن باشيد كه پشيمان نمي شويد

را بدون آسیب رسانی به پارچه از بین می برد و همین ویژگی باعث شده است که از بخار به عنوان یکی از بهترین شوینده های خشکشویی لباس عروس در مراکز خشکشویی استفاده شود. این مدل لباس عروس جدید به دلیل پوشیدگی مناسب برای فصل سرما است که این موضوع استفاده از آن را برای عروس خانم های غیرمحجبه نیز افزایش داده است. 9. در مرحله آخر لباس عروس تمیز و اتو کشیده، داخل بسته بندی مخصوصی قرار داده می شود که از هر گونه کثیفی یا آلودگی مصون باشد و آماده تحویل به مشتری می شود. انبوهی از شرکتها و مزونهای لباس عروس هم هستند که لباسهای خود را به نوعروسها کرایه میدهند؛ در همهی این وارد نیاز به شستشو، خشکشویی و اتوی لباس عروس بسیار زیاد است. نکتهی مثبتی که در این بین وجود دارد این است هر ساله کلی لباس عروس جدید عرضه میشوند و بنابراین تنوع در این میان بسیار زیاد است.

برای مثال، لباسهایی که از پارچههای خاص و خارج از عرف دوخته شدهاند، بسیار خاص و عجیب بهنظر میرسند. شرکت ها و مزون هایی که لباس عروس کرایه می دهند، نیاز است که پس از تحویل لباس از مشتریان آن را بشویند؛ زیرا به دلیل تحرک و تعریق زیاد در روز عروسی، اگر لباس عروس به خوبی شسته نشود، این لباس می تواند محل مناسبی برای رشد انواع میکروب ها، قارچ ها و باکتری ها باشد که امکان ایجاد بیماری های پوستی برای سایر افرادی که قرار است این لباس را بپوشند وجود دارد. این خبری خوب برای کسانی است که دوست دارند سالهای سال لباس عروس را در تازهترین حالت نگهداری کنند. 5. پس از لکه گیری، لباس عروس داخل دستگاه های مخصوصی که بدون آب کار می کنند انداخته می شود تا با چرخش دستگاه، کثیفی های لباس از بین برود. نکتهی مثبتشان هم این است که منحصربهفرد و یونیک هستند و بنابراین عروسخانمهایی که بهدنبال لباسعروسهای شیک و منحصربهفرد و خاص هستند، میتوانند حسابی ویژه روی لباسعروسهای این برند باز کنند.

شاید شما هم در کودکی، آرزو داشتید که زیباترین لباس دنیا مال شما باشد. این مدل شما را بیش از پیش شکوهمند و جذاب میکند اما مناسب کمرهای باریک تر و قدهای بلند است. چطور بهترین مدل لباس عروس را انتخاب کنید؟ اگر هم در هیچ یک از دسته های بالا قرار نمی گیرد، بهتر است سراغ یک مدل ساده و کشیده بروید زیرا بر بیشتر اندام ها می نشیند و ظرافت یک عروس را نشان می دهد. بهتر است کمی هم بدن تان را به راست یا چپ متمایل کنید، تا اندام تان در لنز دوربین کشیده تر نشان دهد برای چنین ژستی شانه های تان را محکم بالا و روبه دوربین بگیرید و پایین تنه تان کمی به یک سمت متمایل کنید. شايد لباس عروسی که مد نظر شماست و در ایده آل های شما درج شده است، همان لباسي باشد كه فكرش را هم نمي كنيد.

در ضمن حتا کسانی که لباس عروس را برای خود میدوزند یا میخرند، باید حتما پس از مراسم این لباس را برای نگهداری بلندمدت بشویند تا از تخریب بافت آنها بهوسیلهی میکروارگانیسمها در کمد لباس جلوگیری شود. هر کس بعدا عکس لباس را ببیند حتما از شما می پرسد: برای عروسی ات چطور لاغر کردی؟ مراسم عروسی شما یک بار اتفاق می افتد و حتما دلتان می خواهد در آن شب بدرخشید، بنابراین همان اول سنگ خود را با خیاط وا بکنید و اجازه ندهید نظرش را برای راحت شدن کارش به شما تحمیل کند و اگر عیب و ایرادی در لباس می بینید با قاطعیت بخواهید آن را اصلاح کند و تحت تاثیر رفتار و نشان دادن دلخوری اش قرار نگیرید.